ZSP 1, Kleszczówka

ul. Słoneczna 2, Żory

51%

(25.9 µg/m³)

PM10

2024-04-14 22:37

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

52%

(13.2 µg/m³)

PM2.5

2024-04-14 22:37

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

13.09 °C

(13.09 °C)

Temperatura

2024-04-14 22:41

72.84 %

(72.84 %)

Wilgotność

2024-04-14 22:41