Nowy Targ

plac Słowackiego 14

44%

(22 µg/m³)

PM10

2023-09-30 08:33

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

46%

(11.53 µg/m³)

PM2.5

2023-09-30 08:33

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

8.47 °C

(8.47 °C)

Temperatura

2023-09-30 08:31

92.2 %

(92.2 %)

Wilgotność

2023-09-30 08:33

954.92 hPa

(954.92 hPa)

Ciśnienie

2023-09-30 08:33