Szczedrzyk gm. Ozimek

Opolska 1

19%

(9.71 µg/m³)

PM10

2023-01-31 16:27

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

21%

(5.43 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 16:27

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

2.96 µg/m³

(2.96 µg/m³)

PM1

2023-01-31 16:50

4.56 °C

(4.56 °C)

Temperatura

2023-01-31 16:50

95.99 %

(95.99 %)

Wilgotność

2023-01-31 16:50

1001.57 hPa

(1001.57 hPa)

Ciśnienie

2023-01-31 16:50