ZSP 11, Rój

ul. Wodzisławska 201, Żory

37%

(18.5 µg/m³)

PM10

2024-04-14 22:22

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

41%

(10.27 µg/m³)

PM2.5

2024-04-14 22:20

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

14.5 °C

(14.5 °C)

Temperatura

2024-04-14 22:20

65.5 %

(65.5 %)

Wilgotność

2024-04-14 22:20