Kruszyna

Kmicica 5

331%

(165.5 µg/m³)

PM10

2022-12-09 23:16

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

369%

(92.44 µg/m³)

PM2.5

2022-12-09 23:16

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

47.24 µg/m³

(47.24 µg/m³)

PM1

2022-12-09 23:16

0.5 °C

(0.5 °C)

Temperatura

2022-12-09 23:21

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2022-12-09 22:55

982.6 hPa

(982.6 hPa)

Ciśnienie

2022-12-09 23:16