Widzów

Żwirki i Wigury 16

103%

(51.9 µg/m³)

PM10

2024-02-29 22:34

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

128%

(32.06 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 22:34

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

13.36 µg/m³

(13.36 µg/m³)

PM1

2024-02-29 22:34

6.5 °C

(6.5 °C)

Temperatura

2024-02-29 22:31

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2024-02-29 22:26

994.4 hPa

(994.4 hPa)

Ciśnienie

2024-02-29 22:34