Widzów

Żwirki i Wigury 16

53%

(26.9 µg/m³)

PM10

2022-12-09 23:36

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

57%

(14.32 µg/m³)

PM2.5

2022-12-09 23:36

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

7 µg/m³

(7 µg/m³)

PM1

2022-12-09 23:36

0.4 °C

(0.4 °C)

Temperatura

2022-12-09 23:36

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2022-12-09 23:08

985.5 hPa

(985.5 hPa)

Ciśnienie

2022-12-09 23:36