Widzów

Żwirki i Wigury 16

28%

(14.3 µg/m³)

PM10

2022-08-09 08:15

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

31%

(7.78 µg/m³)

PM2.5

2022-08-09 08:15

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

4.44 µg/m³

(4.44 µg/m³)

PM1

2022-08-09 08:15

18.6 °C

(18.6 °C)

Temperatura

2022-08-09 08:15

83.6 %

(83.6 %)

Wilgotność

2022-08-09 08:15

1004.1 hPa

(1004.1 hPa)

Ciśnienie

2022-08-09 08:15