Widzów

Żwirki i Wigury 16

33%

(16.6 µg/m³)

PM10

2023-06-06 21:29

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

41%

(10.25 µg/m³)

PM2.5

2023-06-06 21:29

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

5.2 µg/m³

(5.2 µg/m³)

PM1

2023-06-06 21:29

16.5 °C

(16.5 °C)

Temperatura

2023-06-06 21:34

98.7 %

(98.7 %)

Wilgotność

2023-06-06 21:29

997 hPa

(997 hPa)

Ciśnienie

2023-06-06 21:29