Święta Katarzyna

Żeromskiego 5

11%

(5.65 µg/m³)

PM10

2024-07-24 16:07

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

12%

(3.16 µg/m³)

PM2.5

2024-07-24 16:07

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

1.6 µg/m³

(1.6 µg/m³)

PM1

2024-07-24 16:07

20.02 °C

(20.02 °C)

Temperatura

2024-07-24 16:07

80.31 %

(80.31 %)

Wilgotność

2024-07-24 16:07

981.75 hPa

(981.75 hPa)

Ciśnienie

2024-07-24 16:07