Wzdół-Rządowy

Stara wieś 28

7%

(3.8 µg/m³)

PM10

2024-04-14 22:02

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

10%

(2.73 µg/m³)

PM2.5

2024-04-14 22:02

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

1.14 µg/m³

(1.14 µg/m³)

PM1

2024-04-14 22:05

12.5 °C

(12.5 °C)

Temperatura

2024-04-14 22:02

69.8 %

(69.8 %)

Wilgotność

2024-04-14 22:02

982.8 hPa

(982.8 hPa)

Ciśnienie

2024-04-14 22:02