Oddział Przedszkola Publicznego

ul. Wolności 80, 57-330 Szczytna

23%

(11.6 µg/m³)

PM10

2024-06-28 16:01

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

22%

(5.63 µg/m³)

PM2.5

2024-06-28 16:01

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

29.43 °C

(29.43 °C)

Temperatura

2024-06-28 16:01

45.74 %

(45.74 %)

Wilgotność

2024-06-28 16:01

961.2 hPa

(961.2 hPa)

Ciśnienie

2024-06-28 16:01