Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Marcina Rataja

Rusocin ul. Rataja 12, 83-031 Łęgowo

24%

(12.4 µg/m³)

PM10

2023-06-06 21:49

33%

(8.29 µg/m³)

PM2.5

2023-06-06 21:49

17.2 °C

(17.2 °C)

Temperatura

2023-06-06 21:49

61.2 %

(61.2 %)

Wilgotność

2023-06-06 21:49