Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Marcina Rataja

Rusocin ul. Rataja 12, 83-031 Łęgowo

7%

(3.9 µg/m³)

PM10

2023-01-15 05:07

9%

(2.46 µg/m³)

PM2.5

2023-01-15 05:07

6.1 °C

(6.1 °C)

Temperatura

2023-01-15 05:04

99.8 %

(99.8 %)

Wilgotność

2023-01-15 04:54