Antoniów gm. Ozimek

Powstańców Śląskich 17

11%

(5.5 µg/m³)

PM10

2023-01-31 18:31

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

14%

(3.67 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 18:31

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

1.37 µg/m³

(1.37 µg/m³)

PM1

2023-01-31 18:31

3.8 °C

(3.8 °C)

Temperatura

2023-01-31 18:31

80.6 %

(80.6 %)

Wilgotność

2023-01-31 18:31

991.9 hPa

(991.9 hPa)

Ciśnienie

2023-01-31 18:31