Ozimek

Daniecka 12A

50%

(25.4 µg/m³)

PM10

2023-01-31 18:36

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

61%

(15.38 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 18:36

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

6.31 µg/m³

(6.31 µg/m³)

PM1

2023-01-31 18:33

4.2 °C

(4.2 °C)

Temperatura

2023-01-31 18:33

77.9 %

(77.9 %)

Wilgotność

2023-01-31 18:33

992.7 hPa

(992.7 hPa)

Ciśnienie

2023-01-31 18:33