Ozimek

Daniecka 12A

81%

(40.6 µg/m³)

PM10

2024-02-29 23:37

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

90%

(22.71 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 23:37

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

10.35 µg/m³

(10.35 µg/m³)

PM1

2024-02-29 23:37

10.3 °C

(10.3 °C)

Temperatura

2024-02-29 23:40

73.3 %

(73.3 %)

Wilgotność

2024-02-29 23:40

992.9 hPa

(992.9 hPa)

Ciśnienie

2024-02-29 23:40