Pajęczno

Parkowa 8/12

PM2.5

Brak odczytów lub urządzenie zostało wyłączone

PM10

Brak odczytów lub urządzenie zostało wyłączone