Węgrów

ks. Jerzego Popiełuszki

90%

(45.1 µg/m³)

PM10

2020-10-25 11:48

115%

(28.93 µg/m³)

PM2.5

2020-10-25 11:45

18.7 °C

(18.7 °C)

Temperatura

2020-10-25 11:45