Węgrów

ks. Jerzego Popiełuszki

23%

(11.6 µg/m³)

PM10

2021-06-18 13:48

26%

(6.6 µg/m³)

PM2.5

2021-06-18 13:48

32 °C

(32 °C)

Temperatura

2021-06-18 13:48