Węgrów

ks. Jerzego Popiełuszki

38%

(19.3 µg/m³)

PM10

2020-08-08 22:32

45%

(11.33 µg/m³)

PM2.5

2020-08-08 22:32

21.6 °C

(21.6 °C)

Temperatura

2020-08-08 22:32