Gmina Niegowa

Jana III Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

64%

(32.2 µg/m³)

PM10

2023-01-31 18:23

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

63%

(15.87 µg/m³)

PM2.5

2023-01-31 18:28

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

7.85 µg/m³

(7.85 µg/m³)

PM1

2023-01-31 18:23

95.7 %

(95.7 %)

Wilgotność

2023-01-31 18:23

973 hPa

(973 hPa)

Ciśnienie

2023-01-31 18:26