Niegowa

Sobieskiego 1

104%

(52.2 µg/m³)

PM10

2024-02-29 23:31

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

125%

(31.27 µg/m³)

PM2.5

2024-02-29 23:36

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

12.95 µg/m³

(12.95 µg/m³)

PM1

2024-02-29 23:34

92.9 %

(92.9 %)

Wilgotność

2024-02-29 23:36

975.8 hPa

(975.8 hPa)

Ciśnienie

2024-02-29 23:31