Gmina Niegowa

Jana III Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

64%

(32 µg/m³)

PM10

2022-10-06 19:14

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

74%

(18.56 µg/m³)

PM2.5

2022-10-06 19:09

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

8.25 µg/m³

(8.25 µg/m³)

PM1

2022-10-06 19:14

79.4 %

(79.4 %)

Wilgotność

2022-10-06 19:09

990.7 hPa

(990.7 hPa)

Ciśnienie

2022-10-06 19:21