Gmina Niegowa

Jana III Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

41%

(20.9 µg/m³)

PM10

2022-01-26 16:16

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

46%

(11.65 µg/m³)

PM2.5

2022-01-26 16:16

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

5.87 µg/m³

(5.87 µg/m³)

PM1

2022-01-26 16:16

90.7 %

(90.7 %)

Wilgotność

2022-01-26 16:16

983.6 hPa

(983.6 hPa)

Ciśnienie

2022-01-26 16:16