Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

ul. Gdańska 11

67%

(33.7 µg/m³)

PM10

2022-12-10 00:10

74%

(18.53 µg/m³)

PM2.5

2022-12-10 00:10

1.8 °C

(1.8 °C)

Temperatura

2022-12-10 00:08

99.9 %

(99.9 %)

Wilgotność

2022-12-10 00:08

997.1 hPa

(997.1 hPa)

Ciśnienie

2022-12-10 00:10