Giżycko Boisko

ul. Kajki

101%

(50.77 µg/m³)

PM10

2022-12-09 23:16

113%

(28.36 µg/m³)

PM2.5

2022-12-09 23:16

0.85 °C

(0.85 °C)

Temperatura

2022-12-09 23:16

98.07 %

(98.07 %)

Wilgotność

2022-12-09 23:16

998.59 hPa

(998.59 hPa)

Ciśnienie

2022-12-09 22:59